Sigurna kupovina

Vaša kupovina u internet trgovini tvrtke Pajca d.o.o. Pazin su sigurni jer su kod nas vaše zadovoljstvo, povjerenje i sigurnost podataka na prvom mjestu. Za sigurnost podatka smo pobrinuli sa najnovijim mjerama osiguranja vaših podataka. Sve podatke koje upišete za potrebe kupovine ili prilikom registracije pažljivo čuvamo i ne proslijeđujemo neautoriziranim ili trećim osobama. Vaši podatci, koji se prenose po internetu, putuju po sigurnoj vezi i kodirani su tako da nema mogućnosti da ih pročita treća osoba.

Zaštita i pohrana podataka

Trgovac uporabljava odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohrane osobnih podataka i plaćanja.


Trgovac za neodređeno vrijeme pohranjuje IP adrese svih posjetitelja internet trgovine www.pajca.hr. Kod registriranih članova još i: imein prezime, e-mail adresu, kontaktni telefon, primarnu adresu, adresu za dostavu, državu boravišta, vrijeme i datum registracije i arhiv komunikacije sa ponuđačem preko elektronske pošte.


Osim podataka, koje pojedinac unese prilikom registracije, se prilikom kupovine prikupljaju i idući podatci: naziv proizvoda, količina, vrijednost kupovine, vrijeme kupovine, stanje kupovina, iskorištene pogodnosti, poslani darovi, popusti. Podatci o kupovini se skupljaju zbog prilagođavanja ponube pojedinačnim kupcima internet trgovine www.pajca.hr.

Kupoprodajni ugovor, odnosno narudžba je spremljena u elektronskom obliku na serveru Trgovca.

Osiguravanje podataka

Trgovec se obavezuje trajnom osiguranju svih osobnih podataka korisnika i osigurava da kompletno poslovanje teče u skladu sa najnovijim sigurnosnim protokolima. Upravitelj internet trgovine www.pajca.hr je tvrtka Pajca d.o.o. Pazin i, u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZZOP), je obavezna zaštititi osobne podatke svojih korisnika.


Trgovac će osobne podatke koristiti isključivo za potrebe ispunjavanja narudžbe (slanja informativnog gradiva, ponuda, računa) i ostalu potrebnu komunikaciju. Korisnički podatci, u niti jednom slučaju, neće biti predani neautoriziranim osobama.

Za sigurnost internet kupovine je odgovoran i svaki pojedinac, na nčin da se pobrine za sigurnost svojeg korisničkog imena i lozinke, te za programsku i protivirusnu zaštitu svojeg računala.


Pazin, 23.10.2016