Opći uvjeti poslovanja

O tvrtci

Pajca d.o.o. za trgovinu i servis
Buraj 19, 52000 Pazin
tel: 052 621 475
mob: 095 1621 475
fax: 052 616 286
e-pošta: pazin@pajca.hr

Trgovački sud u Rijeci - stalna služba u Pazinu
MBS: 040015564
OIB: 01228416738
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u novcu
Direktor: Nenad Pajca
Račun kod Erste banke : IBAN: HR1924020061100394749

Na uvjete poslovanja i korištenja stranice www.pajca.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije.
Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08).

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57.sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača i dostavit će se ova predugovorna obavijest i standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanjai mogu se promijeniti bez prethodne najave.

TROŠKOVI DOSTAVE biti će istaknuti na ponudi za uplatu prije naručivanja / uplate proizvoda.Pajca d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

RAČUN
Račun za narudžbu dostavljamo u pošiljci zajedno s robom.

ISPORUKA PROIZVODA:
Kad primimo vašu narudžbu, naručenu robu predat ćemo na dostavu tvrtki s kojom imamo sklopljen ugovor.

PODRUČJE DOSTAVE
Robu dostavljamo na cijelo područje Republike Hrvatske, osim na područja koja nisu obuhvaćena prometnicama niti standardnim dostavnim službama i načinima isporuka roba.

Za svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima,ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti.
Ako primatelj ne postoji na navedenoj adresi ili je adresa nepoznata, dostavna služba će pokušati stupiti u kontakt s primateljem kako bi se dogovorili o točnom vremenu i eventualno drugoj adresi dostave. U slučaju nemogućnosti isporuke pošiljka se vraća nama.
Obavezujemo se da ćemo vašu narudžbu pravovremeno isporučiti, ukoliko ste vaše podatke ispunili u potpunosti točno i istinito, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana. 
Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti dužni smo kupca obavijestiti pisanim, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku.Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu.

REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje.
U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, reklamaciju pošaljite na adresu:Pajca d.o.o - Industrijska zona Ciburi - 52000 Pazin ili na mail: velerpodaja@pajca.hr
Vidljiva vanjska oštećenja ambalaže ili robe obavezno je prijaviti unutar 24 sta od primitka robe, popraćeno sa fotografijama oštećenja na gore navedenu e-mail adresu.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti.
Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupac za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci.
U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP)
(otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrbivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.
Ostala prava i obveze su navedene u Standardnom Informacijskom Obrascu za jednostrani raskid ugovora.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama u kojima se nalazite.
Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak .
Ostali načini podnošenja prigovora: 
  • Na adresu: Pajca d.o.o. Buraj 19 52000 Pazin 
  • Na e-mail adresu: veleprodaja@pajca.hr
ili podnijeti u poslovnim prostorijama na adresi IndustrijsKa zona Ciburi , 52000 Pazin. 
Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.
Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.
U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.
Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.
Pajca d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.
U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Pazinu.